Mancala World
Advertisement

Toguz Kumalak → angielski, niemiecki, portugalski, turecki.


Toguz Kumalak – pochodząca z Kazachstanem gra typu mankala

Reguły gry

Gra odbywa się na polu z dwoma rzędami dołków, w każdym rzędzie po 9. Oprócz tego pomiędzy nimi znajdują się dwa dołki/rowki bazowe zwane kazan. Po prawej/po stronie przeciwnika - własny i po lewej/po stronie swojej - przeciwnika. W dołkach (oprócz bazowych) znajduje się z początku po 9 kamieni.


Toguzkumalak1.jpg

Gracze wykonują ruchy na przemian wg nast. zasad:

  • ruchy wykonuje się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara;
  • gracz wyjmuje wszystkie kamienie z dowolnego dołka w rzędzie własnym, a następnie wkłada po kolei po jednym do kolejnych dołków, poczynając od tego z którego wyjął;
  • jeśli ruch rozpoczyna się z dołka w którym znajduje się tylko jeden kamień, zostaje on przełożony do następnego dołka;
  • jeśli ostatni kamień wpadł do dołka w rzędzie przeciwnika, przy czym liczba kamieni w tym dołku stała się parzysta, gracz zdobywa kamienie z owego dołka i przekłada je do swej bazy;
  • jeśli ostatni kamień wpadł do dołka w rzędzie przeciwnika w którym były dwa kamienie, gracz zdobywa kamienie z owego dołka (3) i przekłada je do swej bazy. Dołek ów staje się tzw. TUZem gracza który ów ruch wykonał. W ciągu dalszej gry każdy kamień, który wpadnie do tuza, jest automatycznie zdobywany przez owego tuza właściciela. Każdy z graczy może mieć tylko jednego tuza.
Nie można utworzyć tuza w ostatnim (dziewiątym) polu przeciwnika ani, jeśli przeciwnik już tuza utworzył (np. w polu nr 4) w odpowiadającym mu polu przeciwnika (tu byłoby to pole nr. 4).

Grę wygrywa zawodnik, który jako pierwszy zdobył przynajmniej 82 kamienie. Jeśli jeden z zawodników nie może wykonać ruchu – przegrywa.


Copyright / Prawo autorskie

Tekst ("Toguz korgool", http://pl.wikipedia.org/wiki/Toguz_korgool) udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. - Historia i autorzy.

Advertisement